Power Probe


Power Probe
LEITENBERGER AZ 172


  • Välitön napaisuuden ilmaisu ledin avulla (punainen / vihreä)


  • Elektronisten komponenttien koestus


  • Välitön komponenttien johtavuusmittaus


  • Nopea oikosulkujen paikallistaminen


  • Välitön huonojen maadoituskontaktien havaitseminen


  • Auton elektronisten järjestelmien nopea tarkistus


Paluu Motron Oy:n pääsivulle