ScopeMeter® 190 Sarja : Tehopakkaus kädessäsi 
ScopeMeter 190C ja 190B -sarjojen oskilloskooppien ominaisuudet vastaavat jopa pöytämallien huippuja. Niissä on 200 MHz kaistanleveys, 2,5 GS/s reaaliaikainen näytteenottonopeus ja laajat kehittyneet muisti- ja liipaisutoiminnot. Ne ovat lujia, kompakteja ja akkukäyttöisiä.
 • Valittavissa 60, 100 tai 200 MHz:n kaistaleveys
 • Reaaliaikainen näytteenottonopeus jopa 2,5 GS/s per kanava
 • Valittavana on värinäyttö (190C -sarja) tai mustavalkoinen näyttö (190B-sarja)
 • Tarkka aaltomuotoresoluutio, 3000 pistettä kanavaa kohti (Uutuus)
 • Automaattinen Connect-and-View™-liipaisu ja täysi valikoima käsin aseteltavia liipaisutoimintoja
 • Taajuusspektrianalyysi FFT:n avulla
 • Digitaalinen jälkihehku (persistence) monimutkaisten aaltomuotojen analysointia varten vastaavasti kuin analogisissa oskilloskoopeissa
 • Nopea näytön päivitys, jotta signaalin muutokset voidaan nähdä välittömästi
 • Automaattinen 100 näytöllisen tallennus ja toisto
 • 27 500 lukeman muisti per kanava käytettäessä ScopeRecord™-toimintoa
 • TrendPlot™-paperiton piirturi tapahtumien analysointiin jopa 22 päivän ajalta
 • Erilliset, kelluvat, eroitetut 1000V tulot
 • Aiemmin tallennetun aaltomuodon haku näytölle signaalien vertailua varten sekä automaattinen aaltomuotojen Pass/Fail-testaus Vpwm-toiminto mottorikäyttö- ja taajuusmuuttajamittauksia varten
 • 1000 V CAT II ja 600 V CAT III -turvaluokitukset
 • Neljän tunnin käyttöaika ladattavalla Ni-MH-akulla


Näet, mitä todella tapahtuu

High sampling rate gives you the required resolution for detailed signal analysis

Suurimmillaan 2,5 GS/s per kanava oleva reaaliaikainen näytteenottonopeus takaa, että näet, mitä todella tapahtuu 400 ps:n erottelukyvyllä. Molemmilla kanavilla on omat digitoijansa, joten saat kaksi aaltomuotoa ja voit analysoida niitä yksityiskohtaisesti suurimmalla erottelukyvyllä. Jos joku satunnaisilmiö vilahtaa ruudussa, painat vain Replay-näppäintä ja näet sen uudelleen. Leveämmän näytön ansiosta näet aina 12 ruudun aikaikkunan, jolloin saat paljon paremman yleiskuvan siitä, mitä tapahtuu ennen ja jälkeen liipaisun. 

Lisätty aaltomuotomuisti

Lisämuistin ansiosta aaltomuodon pieniä yksityiskohtia voi tutkia tarkasti käyttäen zoomaustoimintoa.

Kaikkien 190C-sarjojen oskilloskooppien aaltomuotomuistia on lisätty. Nyt voit mitata jopa 3 000 näytettä kanavaa kohti. Tämä 1 800 näytteen lisäys tuottaa entistä tarkemman aaltomuotoresoluution. Zoomaustoiminnon avulla voit tutkia pitkän aaltomuodon pieniä yksityiskohtia, kuten kuvasignaalin väripurskeita tai datan yksittäisiä impulsseja. Kaikilla malleilla voit lisäksi siirtää tarkat aaltomuototiedot tietokoneeseen, jossa aaltomuotoja voi analysoida yksityiskohtaisesti FlukeView ScopeMeter -ohjelmalla. 

Tunnistat helpommin signaalit

Värillisten aaltomuotojen ja suurikontrastisen näytön ansiosta signaalin tunnistaminen on helppoa.

Värinäytön ansiosta yksittäisten aaltomuotojen tunnistaminen on helpompaa, erityisesti silloin, kun amplitudit ovat suuria tai näytössä on päällekkäisiä aaltomuotoja. Näytön värilliset merkinnät, mittaukset ja varoitukset on linkitetty selvästi aaltomuotoihin. Kirkas, suurikontrastinen näyttö mahdollistaa helpon lukemisen vaihtelevissa valaistusolosuhteissa. Silti neljän tunnin akkukäyttö on taattu! 

Voit nähdä signaalin käyttäytymisen välittömästi

Digitaalisen jälkihehkun ansiosta monimutkaisista ja moduloiduista signaaleista saa analogisen oskilloskoopin kaltaisen kuvan

Digitaalinen jälkihehku käyttää moninkertaisia voimakkuustasoja ja käyttäjän valitsemaa häivytysaikaa, jolloin näyttää siltä kuin katsoisit analogisen, reaaliaikaisen oskilloskoopin näyttöä! Kaikissa malleissa oleva nopea näytön päivitys näyttää signaalin muutokset välittömästi, mikä on hyödyllistä esimerkiksi tehtäessä järjestelmään säätötoimintoja testauksen aikana. 

Kehittyneet liipaisuominaisuudet

Pulssinleveysliipaisu mahdollistaa esimerkiksi puuttuvien pulssien löytämisen

Monien valinnaisten automaatti- ja käsiliipaisutoimintojen ansiosta saat tallennettua joustavasti lähes kaikki vastaan tulevat signaalit. Connect-and-View -liipaisu on ihanteellinen ja helppo tapa tarkistaa jatkuvat signaalit. Käsitoiminnoilla on aikaviive, video- ja pulssinleveysliipaisu. Täysin eroitettu ulkoinen liipaisutulo mahdollistaa kahden, kolmanteen signaaliin tahdistetun, signaalin aikasuhteiden vianhaun. 

Kehittynyt liipaisu

Kaksoisliipaisun avulla voi tallentaa digitaalisen datavirran silmäkuvioita.

ScopeMeter 190 -sarjan automaattinen Connect-and-View-liipaisutoiminto helpottaa liipaisua merkittävästi. Joskus on kuitenkin turvauduttava manuaalisen liipaisuun, joten sarjaan on lisätty kaksi uutta halutun ilmiön mittausta helpottavaa liipaisutilaa – n:nnen jakson liipaisu ja kaksoisliipaisu. N:nnen jakson liipaisun avulla voit mitata vakaasti ja reaaliaikaisesti esimerkiksi taajuuserottimen ja synkronisten digitaalijärjestelmien signaaleja. Voit myös synkronoida mittauksen pulssien purskeisiin. Kaksoisliipaisun avulla oskilloskooppi liipaisee sekä nousevaan että laskevaan reunaan. Tällöin kaikki signaalin reunat toimivat liipaisutapahtumina ja laukaisevat uuden aaltomuodon mittauksen. Tämä liipaisutila on erittäin hyödyllinen digitaalisen datavirran silmäkuvioita tallennettaessa sekä kertaluonteisia ilmiöitä mitattaessa. 


Automaattinen 100 näytöllisen tallennus ja toisto


Skoopin käyttäjät tietävät, kuinka turhauttavaa on nähdä kertailmiön tai häiriön vilahtavan ohi palaamatta koskaan. Näin ei käy ScopeMeter 190 - sarjan kanssa! Nyt voit katsoa ajassa taaksepäin koskettamalla Replay-näppäintä. Normaalikäytössä laite muistaa jatkuvasti 100 näytöllistä. Aina uuden näytön tullessa vanhin katoaa. Milloin tahansa voit ”jäädyttää” 100 viimeisintä näytöllistä ja käydä ne läpi näyttö kerrallaan tai toistaa ne ”elävänä” animaationa. Kursoreita voi käyttää jatkoanalyysiin. Voit myös käyttää kehittyneitä liipaisuominaisuuksia sadan erityistapahtuman tallentamiseen. Kaksi tallennettua 100 näytöllisen aikajaksoa yksilöllisillä aikamerkinnöillä voidaan tallentaa ja hakea myöhemmin tai siirtää PC:lle. 

ScopeRecord™ - pitkä muisti, hyvä erottelukyky

Käytä ScopeRecord-toiminnon 27 500 lukeman muistia ja zoomaa näkyviin pienimmätkin yksityiskohdat

ScopeRecord -muistiin tallentuu 27 500 lukemaa kanavaa kohti mahdollistaen tapahtumien tallennuksen suurella erottelukyvyllä 48 tunniksi. Saat kuitenkin jopa 50 ns:n katkot ja piikit talteen. Tällä jatkuvalla tallennuksella saa mitattua UPS:ien, moottorien ja teholähteiden käynnistymisen kaltaisia tapahtumia. Kaikissa malleissa on ‘Stop-on-Trigger’-toiminto ScopeRecord-tilassa. Tällä toiminnolla ScopeMeter tallentaa tietoa aaltomuodosta liipaisuhetkeen asti tai siihen asti kunnes liipaisuehto poistuu. Tällä tavoin laitteella voi havaita automaattisesti virtakatkon ja tallentaa sitä edeltävän aaltomuodon tiedot. 100x-zoomilla voi katsoa tarkkojakin yksityiskohtia, vaikkapa yksittäisestä verkkojännitejaksosta, (Kuva 4). Kaksi tällaista 27 500 lukeman tallennusta voi tallentaa ja analysoida myöhemmin. 

Millivoltista kilovolttiin - täysin turvallisesti

Käytä Vpwm-toimintoa ja mittaa moottorikäyttöjen ja taajuusmuuttajen tehollinen lähtöjännite

ScopeMeter 190 -sarjassa on kolme toisistaan riippumatonta, kelluvaa, eroitettua tuloa. Kun perinteisellä oskilloskoopilla voi mitata ainoastaan verkkojännitteen maahan nähden, voi kaikilla Fluke ScopeMeter 190 -sarjan tuloilla olla oma maatasonsa. Tämä mahdollistaa mittaukset “sekalaisista” piireistä, joilla on erilaiset maatasot. Sillä ehkäistään myös oikosulku maatasojen kautta vahingossa. Kaikki tulot on turvaluokiteltu 1000V CAT II ja 600V CAT III -ympäristöihin. Vakiomittapäät kattavat laajan sovellusalueen millivolteista kilovoltteihin. Näin ScopeMeter 190 on ihanteellinen aina mikroelektroniikasta sähköjärjestelmien sovelluksiin. 

Analyysivoimaa

Lukuisia automaattimittauksia voi tehdä joko kanavalta A tai B

Aaltomuotojen analyysiin, ScopeRecord- sekä TrendPlot-tallennuksiin ScopeMeter 190 -sarjassa on 30 automaattimittausta, kursorit, zoom ja reaaliaikakello. (Kuva 6) Analyysin voi tehdä heti tai myöhemmin. 2 tallennusajanjaksoa ja 15 skoopin näyttöä voi tallentaa analysoitavaksi, tulostettavaksi tai siirrettäväksi PC:lle. 

Taajuusspektrianalyysi 190C

Taajuusspektri on signaalien sisältämien taajuuksien yleiskuvaus.

Kaikissa 190C-sarjan värinäytöllisissä ScopeMetereissä on nyt vakiona nopeaan Fourier-muuntoon (FFT) perustuva taajuusspektrianalyysi. Sen avulla signaalista voidaan eritellä yksittäiset taajuuskomponentit. Spektrianalyysista on lisäksi hyötyä tärinöiden, signaalihäiriöiden ja ylikuulumisen vaikutusten tutkimisessa. Automaattinen rajaustoiminto takaa mittauksien optimaalisen rajauksen, mutta mittausajat voi valita myös manuaalisesti. 

Aaltomuodon Pass / Fail –testaus

Pass/Fail-testaus, vertailu senhetkiseen signaaliin

‘Aaltomuotoreferenssi’ mahdollistaa mitatun aaltomuodon tallennuksen ja määrittelyn ‘refererenssikäyräksi’ signaalien vertailua varten tai sitä voi käyttää automaattisen ‘Pass / Fail’ -testauksen referenssinä. Jopa 100 yksittäistä vastaavaa (‘Pass’) tai ei-vastaavaa (‘Fail’) aaltomuotoa tallentuu muistiin, joka mahdollistaa järjestelmän käyttäytymisen seurannan pitkällä aikajaksolla, ilman valvonnan tarvetta! 

Kursoreilla määritetty automaattinen mittaus

Häiriön rms-arvo voidaan mitata kursoreilla rajatusta aaltomuodon osasta.

Automaattiset teho- ja Vrms-mittaukset voidaan nyt kohdistaa vain tiettyihin aaltomuodon osiin. Mittauksen aikajaksot voi rajata Fluke 190C -sarjan kursorien avulla. Tämän toiminnon avulla Color ScopeMeterillä voi mitata tehon tai jännitteen rms-arvot vain halutulta aikaväliltä. 

… ja vieläkin enemmän

 • Säädettävä kanava A:n vahvistus auttaa vertailemaan signaaleita käytettäessä kahta tuloa.
 • Vpwm-toiminto moottorikäyttöjen ja taajuusmuuttajien lähtöjännitemittauksia varten, (RMS).
 • Herkkä 2 mV/div -asetus mahdollistaa pienitasoisten signaalien mittaamisen, joka ei yleensä onnistu keskitason oskilloskoopilla.
 • Sairaalahuoltosovellukset: Sairaalahuollon kuva- ja videohuoltojärjestelmien mittauksiin on saatavilla 190-sarjasta erikoismalli, joka tukee mm. mAs-mittauksia. Lisätietoja saat Fluke-jälleenmyyjiltä


TrendPlot™:n avulla löydät satunnaisviat nopeasti

Kursorit ja zoom auttavat analysoimaan TrendPlot-tallennuksia

Hankalimpia löydettäviä ovat hetkittäiset satunnaisviat. Ne voivat johtua huonoista liitoksista, pölystä, liasta, syöpymisestä tai ihan vain rikkoutuneesta johtimesta tai liittimestä. Laite voi pysähtyä myös muista syistä, esimerkiksi verkkojännitteen heilahduksista tai moottorin käynnistyksistä ja pysäyttämisistä. Et ole välttämättä juuri silloin paikalla, mutta ScopeMeter on. Tämä ”paperiton piirturi”-toiminto tulostaa huippuarvojen minimin ja maksimin sekä keskiarvon jopa 22 päivän (Fluke 190 -sarja) tai16 päivän (Fluke 120 -sarja) ajalta. Kahdella kanavalla saa erilaisia jännitteen, virran, lämpötilan, taajuuden ja vaiheen mittausyhdistelmiä aika- ja päivämäärämerkinnöin - näin pääset vian jäljille nopeasti 

FlukeView®-ohjelmisto dokumentointiin, arkistointiin ja analyysiin

 
FlukeView® for Windows® auttaa saamaan enemmän irti ScopeMeteristäsi:

 • Dokumentointi - siirrät aaltomuotoja, näytön kopioita ja mittaustietoja ScopeMeteriltä PC:lle. Tulostat tai otat tietoja ja kuvia raporttiisi.
 • Lisäät käyttäjän merkintöjä henkilökohtaisiin ScopeMeter-asetuksiin – antaen opastusta mittaajalle, kun hän hakee asetukset.
 • Arkistointi - luot aaltomuotokirjaston omin kommentein helpoiksi referensseiksi ja vertailuun. Tallenna täysiä Replay-jaksoja aaltomuotojen muutosten analysointiin. Varmuustallenna koko ScopeMeterin m
 • Aaltomuotovertailu – tallenna referenssiaaltomuodot tietokoneelle tai lähetä referenssi takaisin ScopeMeterille aaltomuotovertailua tai “Pass/Fail”-testausta varten.
 • Analyysi - Käytä kohdistimia, analysoi spektrejä tai siirrä tietoja muihin analyysiohjelmiin. ScopeMeter-mittauslaitteet kytketään tietokoneeseen optisesti erotetun RS-232- tai USB-liitäntäkaapelin välityksellä. Ohjelmisto ja kaapeli ovat saatavana erillisinä lisävarusteina tai osana edullista SCC-lisävarustepakkausta (ohjelmisto, liitäntäkaapeli ja kova kantolaukku).


Paluu Motron Oy:n pääsivulle